Sjuknärvaro ger sämre hälsa

Att gå till jobbet trots att man är sjuk och borde ha stannat hemma, straffar sig i längden. Risken för ohälsa och långtidssjukskrivningar ökar då, visar ny forskning.

Det är forskare vid Karolinska Institutet i Solna, Stockholms universitet och Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som studerat närmare 10 000 anställda i kommuner, landsting och privata industriföretag i tre år, skriver Upsala Nya Tidning.

Varför sjuknärvaro är en hälsorisk besvaras dock inte i studien.