Stockholmarna dricker mycket alkohol

Alkoholkonsumtionen i Sverige minskade med tio procent mellan 2004 och 2008, trots att införselkvoterna inom EU avskaffades det första året.  Uppgifterna presenteras av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (Sorad) vid Stockholms universitet. Stockholmarna tillhör de som dricker mest.

Nedgången beror framför allt på att införsel och smuggling har minskat - Systembolaget har nämligen samtidigt ökat sin försäljning.

Konsumtionsminskningen märks bland svenskar under 50 år medan de äldre inte förändrat sina vanor.

En vuxen svensk drack i fjol i genomsnitt motsvarande 9,4 liter ren alkohol. Invånare i Stockholm och Västra Götaland dricker mest: 10,2 liter.

Sorads statistik bygger på försäljningssiffror och telefonintervjuer. 1 500 slumpmässigt utvalda svenskar utfrågas varje månad om alkoholvanor, resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning.