SUNDBYBERG

Butikschef övervakade personalen

En butiksinnehavare i Sundbyberg får inte övervaka butikslokalen på det sätt som skett. Butikschefen kunde sitta hemma och följa hur personalen i butiken arbetade.

Totalt finns 16 övervakningskameror i butiken. I anmälan till myndigheten hävdades att personalen inte informerats om övervakningen bakom butiksutrymmet.

Datainspektionen anser att speciellt fyra kameror i utrymmen bakom butikslokalen, innebär en kränkning av den personliga integriteten. Myndigheten skriver i sitt beslut att kameraövervakningen därmed är otillåten.

Enligt butikschefen installerades kamerorna av säkerhetsskäl efter två rån.