Stockholm

Hyresgäster slipper höjd januarihyra

Hyresgästföreningens försök att omförhandla nästa års hyror gör att de boende i Familjebostäders fastigheter i Stockholm inte får någon höjning av hyran vid årsskiftet, trots att det finns ett tvåårsavtal som även omfattar 2010.

Familjebostäder väljer att inte ta ut någon höjning för januari månad. Vad som händer med hyreshöjningen för resten av året kommer att avgöras i de förhandlingar som nu pågår.