Stockholm

Dålig avgasrening i Förbifartens tunnel

Det sätt som Vägverket kommer att använda för att vädra ut avgaser i vägtunneln Förbifart Stockholm kommer att leda till att trafikanter i tunneln under rusningstrafik utsätts för höga halter av avgaser och partiklar.

Partiklarna och avgaserna motsvarar tre dygns vistelse på den förorenade Hornsgatan i centrala Stockholm, enligt Tom Bellander, enhetschef vid institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet – som granskat tunnelsatsningen ur ett hälsoperspektiv och kommit fram till slutsatserna.

Han menar att  den planerade ventilationen genom tunnelrören samlar stora mängder avgaser och partiklar i tunnelmynningarna.

Förbifart Stockholm är en sexfilig motorväg som ska gå från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. 1,7 mil dras i tunnel bland annat under Mälaröarna, Grimstaskogen och Hässelby i västra Stockholm.

Vägverket vill som i Södra länken ventilera tunneln genom själva tunnelrören. Dels genom fläktar och dels genom att låta biltrafiken själv sätta fart på luften så den lämnar tunneln.

Men det här kommer ställa till stora problem vid tunnelmynningarna, enligt Tom Bellander. Det som ställer till bekymmer i tunneln är partiklar från däckslitage, men även avgaser från bilarna.

Det handlar om utsläpp av kväveoxid och kvävedioxid och väldigt små partiklar från avgaserna som gör oss sjuka. Liknande problem finns i alla tunnlar men problemen blir extra stora i just Förbifarten eftersom den är så lång.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se