Stopp för hjärtbyte upprör Karolinska

Idag blev det klart att Karolinska Universitetssjukhuset i fortsättningen inte får göra hjärttransplantationer. Transplantationerna koncentreras istället till Göteborg och Lund. Jan Hultman, chef på Thoraxkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är inte glad åt dagens beslut från Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd.

– Jag tycker att det är ett helt felaktigt beslut, säger Jan Hultman.

– Och det är viktigt att säga här att hjärttransplantationen i sig är inte ett svårt ingrepp. Det är svårt sjuka patienter, men tekniskt är det inte svårt. Men för prognosen behöver man en kringservice med välutvecklad immunosuppressiv behandling (behandling som sänker kroppens imunförsvar reds.anm.). Och det har transplantationscentret här på Huddinge sjukhus. Och där har vi en unik position här i Sverige. Och det tycker jag att man bara har bortsett ifrån, fortsätter Thoraxklinikens chef Jan Hultman.

Det Rikssjukvårdsnämnden har vägt in när man beslutat att hjärttransplantationerna i fortsättningen ska göras i Göteborg och Lund är bland annat hur många transplantationer sjukhusen gjort tidigare och vilka organisatoriska förutsättningar man har att ta hand samtliga patienter i landet som behöver ett nytt hjärta.

Det är alltså på de punkterna Karolinska universitetssjukhuset halkar efter, säger Anders Printz avdelningchef på Socialstyrelsen.

Thoraxklinikens chef på Karolinska, Jan Hultman, har svårt att förstå att Rikssjukvårdsnämnden valt två sjukhus som båda ligger i södra Sverige.

– Hur ska transportsystemet byggas upp i Sverige, för att säkerställa för de svårt sjuka patienterna i Stockholmsregionen när de ska ta sig söderöver? Vad betyder det för anhöriga till 45 procent av Sveriges befolkning om man ska förflytta all den här verksamheten till södra Sverige? undrar han.

– Som jag ser det har det enorma konsekvenser, även ekonomiskt, säger Jan Hultman, chef på chef på Thoraxkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ylva Bogegård
ylva.bogegard@sr.se