Stockholm

Staden kallar till möte om sopkaos

Stockholms stad kräver bättre sophämtning och har kallat till ett möte med renhållningsföretaget Liselotte Lööf. Under den senaste veckan har det kommit in tusentals anmälningar om att sopor inte hämtats som de ska.

Sedan två veckor tillbaka tillämpar sophämtarna hos renhållningsföretaget Liselotte Lööf arbetsmiljöreglerna strikt - de hämtar till exempel inte sopor där det inte är snöjröjt och säckar som väger mer än 15 kilo lämnas kvar. Och det här har fått konsekvenser - Stockholms stad har på en vecka enligt uppgift fått in cirka 2500 anmälningar om utebliven sophämtning, mot normalt 175.

Nu på eftermiddagen sitter alltså representanter för staden och företaget Liselotte Lööf i möte för att diskutera situationen. Staden har haft visst överseende med att sopor inte blivit hämtade som de ska på grund av att det varit så mycket snö, men när det gäller Liselotte Lööf anser staden att gränsen passerats och hotar nu med att tvinga företaget att betala vite.

Bakgrunden till problemen är en dom i Arbetsdomstolen för två veckor sen där domstolen slog fast att Liselotte Lööf hade rätt att ändra villkoren från ackordbaserad lön till en blandning mellan månadslön och ackord - något som i praktiken innebar lönesänkning för många sophämtare - det var efter det som facket beslutade att tillämpa arbetsmiljöreglerna strikt.

Det här har bland annat lett till att sopbergen i Kärrtorp i södra Stockholm växt under de senaste två veckorna, men där stödjer många av de boende sophämtarna.

– Ja, det är hemskt, att killarna får bära och allt det där, det blir ju tungt, säger en kvinna.

– Jag tror de får svårt om de inte går tillbaka till det gamla systemet. För jag menar, de har sina, de får lyfta och sådana grejer, det tar den tid det tar. Förut jäktade de mer, när de hade ackord, säger en man i området.

– Jag tycker nog att de ska ha sin lön på 30 000 som de har haft tidigare. Jag tror nog inte att man kan sänka lönevillkoren på det viset, säger en annan kvinna.

Hur länge kan det pågå så här då?

– Ja, än så länge är det ju kallt ute, så än så länge är det ju inga problem. Men när våren kommer så blir det ju problem.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se

Åsa Stöckel
asa.stockel@sr.se