Stockholm

Containrar ska stoppa växande sopberg

Stockholms stad sätter ut ett 80-tal containrar runt om i staden idag för att få bukt med de växande sopbergen. Problemen började får ungefär två veckor efter en lönekonflikt mellan sopåkarna och arbetsgivaren Liselotte Lööf. Sedan dess har flera hundra ton sopor blivit liggandes.

– Vi litar inte på att entreprenörerna sätter in tillräckligt med resurser så att de kan ta bort soporna som finns, säger Ulla Hamilton (M) trafik- och miljöborgarråd.

Ni litar inte på att entreprenörerna kommer göra sitt jobb?

– Nej, de har inte kunnat garnatera att de gör det under dagen, säger hon.

De senaste veckorna har sopbergen växt sig höga i Stockholm. De stora problemen började för två veckor sedan, då Arbetsdomstolen i en lönekonflikt som gällde en grupp sophämtare dömde till renhållningsföretaget Liselotte Lööfs fördel.

Facket anser att domen i praktiken innebär lönesänkning för de anställda och kontrade med beslut om att tillämpa arbetsmiljöreglerna strikt. Det betyder bland annat ingen sophämtning om det är dåligt snöröjt eller sopsäckarna är för tunga.

Och det är mycket sopor som inte blivit hämtade, säger Mats Freij, informationsansvarig vid trafikkontoret i Stockholms stad.

– Totalt handlar det om flera hundra ton sopor. Det är inte acceptabelt, det börjar bli ett problem. Det krävs ju extra insatser naturligtvis från våra entreprenörer att man tar tag i det här, men vi tror det.

Vid ett möte igår kväll framförde Stockholms stad krav på att företaget Liselotte Lööf nu ändå måste se till att soporna hämtas, enligt det avtal företaget har med staden. I det avtalet står också inskrivet att företaget måste ha en arbetsmiljöplan. Det är alltså inte stadens sak att lösa, säger Mats Freij.

Radio Stockholm har sökt ansvariga hos Liselotte Lööf, men inte lyckats nå dem. Företagets vice vd Andreas Lööf har tidigare sagt att de stöttar sina anställda i krav på en rimlig arbetsmiljö, men att de behöver hjälp från staden för att åstadkomma det.

Men det hölls också ett annat möte igår, mellan samtliga renhållningsentreprenörer i Stockholms stad, sophämtarnas fackförbund Transport och Trafikkontoret. Där enades man om att under fackets ledning bilda en gemensam arbetsgrupp som ska ta fram en plan för hur arbetsmiljöproblemen på sikt ska åtgärdas, något som inte är helt enkelt i en stad med många gamla byggnader och trånga soprum.

– Det vi kan göra då, det är ju att tillsammans försöka hitta rimliga lösningar, säger Mats Freij.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se