stockholm

Bristande utredning om barnmisshandel

Socialstyrelsen riktar hård kritik mot hur Bromma stadsdelsnämnd agerande efter avslöjandet om att barn i en familj for illa. Barnens mamman dömdes nyligen till fängelse för grov fridskränkning. Fallet fick stor uppmärksamhet sedan det visat sig att barnen tidigare varit familjehemsplacerade.

Det var i juni förra året som den 30-åriga kvinnan greps. Hennes tre barn, då 2,5, 5 och 7 år gamla, hade hittats smutsiga och utan kläder i familjens stökiga och illaluktande lägenhet. Polisutredningen visade att hon slagit de två äldsta barnen, rispat dem med spikar på benen och stuckit glasskärvor i deras fötter.

Fallet fick stor uppmärksamhet när det visade sig att barnen tidigare varit familjehemsplacerade, men mamman fått tillbaka vårdnaden efter en dom i kammarrätten. Stadsdelsnämnden bestred det beslutet, men fick inte prövningstillstånd i regeringsrätten.

Socialstyrelsen har nu granskat fallet ur två aspekter och konstaterar att stadsdelen INTE kan klandras för att den inte gav familjen mer stöd, eftersom mamman uttryckligen sagt nej till insatser från socialtjänsten.

Däremot borde socialtjänsten ha gjort en noggrannare utredning av fallet, när den redan i december 2008 fick information om att barnen eventuellt for illa, enligt Socialstyrelsen. Trots att det var känt att familjen hade haft stora problem, så gjordes ingen större utredning - det gjordes inga samtal med personer i det nätverk som skulle ge mamman stöd och inga djupare samtal med barnen, utan att mamman var närvarande. Stadsdelen får också kritik för att den bedömning som gjorts av barnens behov är för ytliga.

Det går inte att utesluta att barnens utsatthet hade kunnat förhindras eller förkortas om en mer noggrann utredning gjorts, skriver Socialstyrelsen.

Kvinnan dömdes i januari av tingsrätten till fängelse i ett år och fyra månader för grov fridskränkning mot barnen. Domen är överklagad och ska prövas i hovrätten.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se