stockholms län

Brister i polisens kommunikationssystem

Polisens nya radio-kommunikationssystem Rakel fungerar dåligt i storstäderna. Larmen går inte fram och täckningen och ljudkvalitén är undermålig, visar en undersökning från Polisförbundet.

Polisförbundets undersökningen har genomförts bland 150 skyddsombud i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne, Västmanland och Kronoberg.

Bristerna äventyrar polisernas säkerhet, skriver Polisförbundet i ett pressmeddelande. Fungerar inte radiokommunikationen kan det i värsta fall leda till att poliser inte får hjälp om de hamnar i ett nödläge.

Stockholmspolisen införde Rakel på prov för ungefär två år sedan. Systemet används också av räddningstjänst, ambulanspersonal och försvaret.