stockholm

Renhållningsföretag backar i lönekonflikt

Konflikten mellan Stockholms sopåkare och företaget Liselotte Lööf ser ut att vara på väg mot en lösning. Idag meddelar företaget att det kan tänka sig att backa i frågan om att införa månadslön för de anställda, istället för dagens ackordslön.

Efter att företaget, i en dom från Arbetsdomstolen för två veckor sedan, fick rätt att införa det nya systemet har sopåkarna protesterat. Bland annat genom att strikt följa arbetsmiljölagen och inte hämta sopor på platser där det är dåligt snöröjt eller om sopsäckarna varit för tunga.

Detta har fått till följd att flera tusen ton sopor i Stockholm inte har hämtats. Stockholms stad har därför tvingats placera ut ett 80-tal tillfälliga containrar runt om i staden för att stoppa de växande sopbergen.

Men konflikten med den andra stora sopentreprenören i Stockholm, Resta, pågår fortfarande och så länge den gör det kommer sopåkarnas fackförbund Transport fortsätta uppmana sina medlemmar att strikt följa arbetsmiljölagen.

– Liselotte Lööf har varit väldigt tillmötesgående, men så länge inte Resta är med fortsätter vi, säger Peder Murell, facklig representant, till LO-tidningen.

Dessutom har konfliken spridits även till företaget Sita där sopåkarna i Upplands Väsby, Täby, Vaxholm och Sollentuna också beslutat att strikt följa arbetsmiljölagen.