stockholm

Stopp för utökad hamntrafik i Stockholm

Miljödomstolen säger nej till Stockholms Hamnars ansökan att nästan fördubbla antalet båtavgångar från Frihamnen och Värtahamnen. Stockholms Hamnar ville öka avgångarna från 2 400 till 4 600, men det skulle innebära för mycket luftföroreningar och bullerstörningar.

Stockholms Hamnar nekas också möjligheten att bygga ut för att kunna ta emot stora kryssningsfartyg.