KS vägrar följa stopp för hjärtbyten

Karolinska Universitetssjukhuset vägrar sluta utföra hjärtbyten trots att Socialstyrelsen har bestämt att hjärttransplantationer bara ska göras i Göteborg och Lund. Verksamhetschef och överläkare vid thorax- och transplantationsklinikerna vid KS menar att rapporten som ligger till grund för beslutet inte är saklig och objektiv.

De menar att ensamutredaren och en av de sakkunniga har koppling till kliniken i Lund.

De skriver på Svenska Dagbladets debattsida att Karolinska Universitetssjukhuset kommer att fortsätta utföra hjärtbyten tills en opartisk bedömning har gjorts.