Stockholms län

Allt fler obetalda skulder i länet

Antalet anmälningar till Kronofogden om obetalda skulder ökade kraftigt förra året. I Stockholms län kom drygt 240 000 anmälningar in - en ökning med 16 procent jämfört med året innan.

Enligt Kronofogden beror ökningen på lågkonjunkturen. Totalt kom 1 200 000 ansökningar om obetalda skulder in till myndigheten. Det är det högsta antalet hittills.