Stockholm

Danshögskolan åtalsanmäls

Arbetsmiljöverket anmäler Dans- och cirkushögskolan i Stockholm till åklagare. Enligt Arbetsmiljöverket har skolan inte kommit tillrätta med brister i rutinerna kring säkerhetsfrågor.

Dans- och Cirkushögskolan, tidigare Danshögskolan, skulle senast den 11 januari i år dels ha sett till att det fanns skriftliga rutiner för hur olyckfall, ohälsa och allvarliga tillbud utreds, dels att olika arbetsuppgifter som rör arbetsmijön skulle fördelas så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs.

När myndigheten gjorde en inspektion för en månad sedan, upptäcktes att kraven inte hade uppfyllts – och därmed åtalsanmäls Dans- och Cirkushögskolan.