Försvarshjälp för att röja spår dröjer

Uppdaterad 11:58
Det kommer dröja innan militären kan hjälpa till att röja snö från pendeltågsspåren i Stockholm. Orsaken är att det kan vara farligt att låta obehörig personal vistas inne bland spår och växlar, enligt Banverket.

Militär hjälp har kallats in för att få igång godstrafiken på flera stora rangerbangårdar i landet, Hallsberg, Nässjö och Sävenäs utanför Göteborg – och SL:s ordförande Christer G Wennerholm har efterlyst militär hjälp även till Stockholmsregionen. Eftersom det är Banverket som äger pendeltågsspåren anser han att också SL har rätt till hjälp från försvaret för att få igång trafiken.

Christer G Wennerholm sa också att SL:s ledning varit i kontakt med både infrastrukturministern och Banverkets generaldirektör och att militär hjälp är på väg. Men när Radio Stockholm kontrollera uppgiften visar det sig felaktigt. Banverket har inte skickat någon sådan begäran vidare till försvaret.

Just nu är alla tillgängliga militära snöröjningsresurser koncentrerade till godstrafiken och till att röja rangerbangårdarna i Hallsberg, Nässjö, Norrköping och Sävenäs i Göteborg. Innan det är snöröjt och klart där är det inte aktuellt att sätta in militära resurser för att skotta pendeltågsspåren i Stockholm rena från snö.  Enligt Banverkets presstjänst är är orsaken säkerhetsmässig – det går inte att låta obehörig personal vistas inne bland spår och växlar, det skulle vara förenat med direkt livsfara.

Enligt snöröjaren Roger Larsson som de senaste dagarna jobbat med att röja tunnelbanespår är säkerhetsproblemen likartade med de spåren. Det är ett komplicerat och inte ofarligt arbete och de som vistas vid spåren måste ha en speciell utbildning, säger han.

– Vi har tagit in alla som har gått att få tag på som har den utbildningen. I en drömvärld skulle det ju finnas tusen personer som har den här utbildningen, men det är ju inte i realiteten möjligt, säger Roger Larsson.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se