Viteshot för sjukhusträngsel överklagas

Karolinska universitetssjukhuset överklagar Arbetsmiljöverkets beslut att Stockholms läns landsting måste betala 300 000 kronor i vite varje gång som sjukhuset tar in för många patienter utan att först ha bedömt arbetsmiljöriskerna för personalen.

Sjukhuset anser att vitessummorna hotar patientsäkerheten, trots att det är landstinget som får ta notan.

Chefläkare Stefan Engqvist säger till Läkartidningen att sjukhuset skulle behöva avskeda folk för att klara vitena, att det drabbar patientsäkerheten.