Sista stora klartecknet för Citybanan

Idag blev det klart med det sista stora tillståndet för Citybanan, pendeltågstunneln under Stockholm. Flera fastighetsägare hade överklagat tunneln till Miljööverdomstolen eftersom de är oroade för att förändringar i grundvattennivåer kan skada husen. Men Miljööverdomstolen ger klartecken – med vissa förbehåll.

– Det är ett väldigt posititv beslut idag och vi fortsätter att bygga så som planerat, säger Kjell Åke Averstad, projektledare på Banverket.

Men Miljööverdomstolen kräver flera åtgärder?

– Det är förbättringar i detaljer mot den dom vi hade i första instans. Frågorna kring grundvattnet ser vi bara positivt.

Är det här det sista juridiska hindret?

– Av de stora tillstånden så är det här det sista.

Citybanan är en sex kilometer lång tunnel för pendeltåg under Stockhoklm. Bygget har varit omdiskuterat, bland annat eftersom flera fastighetsägare varit oroliga för att deras hus skadas då grundvattennivån riskerar att bli lägre.

Enligt Miljööverdomstolen ska dock Banverket garantera en jämn grundvattennivå, så att husen inte påverkas.

Men intresseföreningen Fastighetsägarna i Stockholm känner trots domen viss oro.

– Följer man de regler som är uppsatta så kan vi inte annat än att lita på att Miljööverdomstolen har gjort rätt. Följer man det de har sagt så ska inte problem uppstå. En viss oro har man ju kvar i alla fall eftersom det är så stora värden som sätts på spel, säger Tore Ljungqvist, vice vd på Fastighetsägarna.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se