Snart möjligt boka tid för pass

Polisen planerar att införa tidsbokning via internet för passansökningar och nationella ID-kort. Polisen hoppas på så sätt korta väntetiderna för kunderna och skapa bättre arbetsmiljö för passhandläggarna.

Systemet ska testas på passexpeditionerna i Stockholm city, Flemingsberg och Täby i höst. I början av 2011 räknar man sedan med att utöka systemet till övriga länet.

Förhoppningen är också att kunderna med det nya systemet ska kunna fördelas jämnare under dagen.

Det nya systemet är ett sätt att anpassa sig efter allmänhetens önskemål och samhällets IT-utveckling, säger Patric Granath, enhetschef på tillståndsenheten.

En annan fördel är enligt polisen att det blir lättare att i förväg informera kunderna om vad för typ av handlingar de behöver ha med sig vid en ansökan, vilket sparar tid eftersom ansökningar inte behöver bli liggande i väntan på kompletteringar.