Plus i kassan för Karolinska

Karolinska universitetssjukhuset redovisar för första gången på flera år en ekonomi i balans. Under 2009 gick sjukhuset till och med med ett plus i ekonomin på 115 miljoner kronor - att jämföra med ett underskott på 250 miljoner året innan.

Samtidigt har sjukhuset haft svårare att nå sina mål. Tillgängligheten har till exempel förbättrats, men når inte målet, enligt landstingets årsbokslut.

Sjukhuset har under året inlett ett omfattande besparingsprogram. Antalet anställda har också minskat från cirka 15 300 tjänster till drygt 14 600.

Samtidigt som Karolinska går med överskott för första gången på länge går Södersjukhuset däremot med underskott på 30 miljoner kronor. Det beror på högre pensionskostnader än väntat, något som sjukhuset inte kunnat förutse.

Landstinget går totalt med ett plus på 1,1 miljard kronor – drygt 300 miljoner mer än beräknat.