Fler anmälningar till patientnämnden

Antalet anmälda ärenden till patientnämnden i Stockholm som gäller just behandling inom vården ökade med 23 procent förra året jämfört med året innan. Det visar patientnämdens årliga redovisning av antalet ärenden som kommit til nämnden.

– Det är för mycket och för lite och felaktig, nekad behandling. Det är läkemedelsärenden, det är komplikationer i samband med behandling, sen tekniska hjälpmedel har vi därunder också, säger Åsa Rundqvist, som är chef för patientnämndens förvaltning.

Patientnämnden i Stockholms årsrapport för 2009, har i dag lämnats till Socialstyrelsen. Patientnämnden hanterade under förra året drygt 5 000 ärenden. Det är ökning med sex procent jämfört med 2008.

Årsrapporten visar främst två större förändringar jämför med tidigare rapporter, enligt Åsa Rundqvist.

Dels har antalet ärenden som rör behandlingsfrågor ökat med 23 procent. Dels har det under förra året komit fler anmälningar om dålig omvårdnad från länets akutsjukhus är från den kommunala vården.

– Ja, det tycker jag också är en intressant förändring. Det är kanske så att man har varit så koncentrerad på korta vårdtider och hög produktion att det här med omvårdnadsfrågor har kommit lite i bakvattnet, säger Åsa Rundqvist.

Oppositionen i landstinget anser att det är Vårdval Stockholms fel att anmälningarna ökar. Enligt oppositionen tvingar vårdvalet patienterna till många snabba besök med lägre kvalitet.

Men biträdande sjukvårdslandstingsrådet folkpartisten Birgitta Rydberg tycker det här är samma argument oppositionen alltid har kring Vårdval Stockholm. Hon tror att det i stället är anmälningsbenägenheten som ökat.

– Vi har ju arbetat för att få fler anmälningar, för att få in kunskap från patienterna om vad de upplever som brister. Det är ju först när vi får patienternas erfarenheter som vi kan ta till oss det och att förändring sker ute i vården.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se