STOCKHOLM

Miljardöverskott för Stockholms stad

Stockholms stads bokslut för 2009 visar på plus 5,7 miljarder, trots ett svårt ekonomiskt läge. En stor del av pengarna kommer från försäljningar av hyresrätter.

– En dominerande del kommer från försäljningar där människor har fått ombilda till bostadsrätt. De pengarna ligger kvar i våra bostadsbolag och används nu till att renovera miljonprogramsområdena som står inför stora renoverings- och upprustningsbehov. De används också för att nyproducera nya hyresrätter i Stockholm, säger finansborgarrådet Sten Nordin.

Hur skulle resultatet se ut rensat från de posterna?

– Ja, då skulle det handla om några hundra miljoner, men redan det är väldigt bra.

Staden visar ett plus på 5,7 miljarder kronor. Det här gör att det finns pengar till satsningar trots att det fortfarande är en påtaglig lågkonjunktur. Bland annat ska stadens bostadsbolag renovera och bygga nytt, men det finns även pengar för att kunna vara med och bygga nya spår och vägar.

Socialdemokraterna menar dock att stadens totala budget är för liten och att verksamheterna, som skola och omsorg, behöver mer pengar.

– Staden måste få in mer pengar för att kunna få mer pengar till verksamheterna. Det finns nästan bara ett sätt och det är att höja skatten. Vi kommer att gå till val på att – inte på att höja skatten, men däremot på att få bättre kvalitet i verksamheterna och det kräver mer pengar och därför tvingas vi höja skatten, säger oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (S).

Men staden gör ju nu ett överskott även utan skattehöjning?

– Ja, vi gör ett överskott, det är helt riktigt, och det är för att vi har duktiga medarbetare som vet hur man håller en budget, säger Carin Jämtin.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se