Stockholm

Bred politisk enighet om moskébygge

Uppdaterad 13:18
Politikerna i Stockholm är eniga om att en moské bör byggas i Rinkeby i västra Stockholm. Det skriver företrädare för M,S, FP, MP, KD och C på Dagens Nyheter debattsida.

Muslimer i Rinkeby har under flera år velat bygga en moské, och nu kan Stockholms stad erbjuda dem en lämplig plats.

En moské kan stimulera det lokala näringslivet och bidra till ökad trygghet i området, hoppas de sex Stockholmspolitikerna som undertecknat debattartikeln.

De poängterar också att det varit viktigt för partierna att hitta en bred överenskommelse för byggandet av en ny moské för att motverka fördomar.

Det råder inte total politisk enighet bland partierna i Stockholm om att bygga en moské på den plats där det gamla förvaltningshuset i Rinkeby tidigare låg.

I ett pressmeddelande skriver Vänsterpartiet att det bör byggas en moské i Rinkeby, men att det flinns flera tänkbara platser, och att det bör bestämmas i samråd med de boende.

Vänsterpartiet tycker också att alliansen borde backa från sitt utstpel och bjuda in till ett möte för att diskutera hur marken vid gamla förvaltningshuset kan användas.