Sigtuna

Arlandas utsläppstak blir gränsvärde 2011

Högsta domstolen skärper miljövillkoren för Arlanda flygplats. Det utsläppstak som finns idag kommer att bli ett absolut gränsvärde år 2011 i stället för 2016 som Luftfartsverket, LFV, önskat.

Miljööverdomstolen har tidigare gått på LFV:s linje, men Högsta Domstolen går på Naturvårdsverkets linje. Det skriver Dagens Nyheter.

Det betyder att Arlanda måste banta sin verksamhet nästa år om utsläppen av växthusgaser överstiger 1990 års nivå.

Luftfartsverket tror att det går att klara gränsvärdet, eftersom utsläppen idag ligger under 1990 års nivå.