Stockholm

Halkolyckor ökade med 300 procent

Halkolyckorna bland fotgängare har ökat kraftigt på många håll i vinter. I Stockholm har nästan tio gånger fler halkskador rapporterats i december 2009 än under samma månad 2008.

Moa Ledin, informatör på Södersjukhuset, säger till TT att det har varit extremt, att skillnaden från förra årets vinter är stor, det handlar om en ökning med över 300 procent.

En sammanställning av halkolyckor bland fotgängare från Transportstyrelsen visar på en kraftig ökning på flera håll i landet, bland annat i Stockholms län.

I december 2008 rapporterades 37 halkolyckor bland gångtrafikanter. I december 2009 var motsvarande siffra 335. Det är alltså nära tio gånger så många olyckor bland de fyra sjukhus i länet som ingår i sammanställningen.

Handleds- och fotledsfrakturer hör till de absolut mest vanliga skadorna när fotgängare halkar.