Stockholm

SMS-tjänst ska påminna om återvinning

För att försöka samla in mer farligt avfall kommer Stockholms stad att prova en SMS-tjänst som påminner om när de mobila återvinningsanläggningarna finns i närheten. Först ut är 36 000 hushåll på Kungsholmen.

Informationen om SMS-tjänsten kommer att skickas ut till boende på Kungsholmen, men kan även sökas på Stockholms stads webbplats.