Extra pengar till Kustbevakningen

Kustbevakningen får 50 miljoner kronor extra i år av regeringen, pengar som i första hand ska användas för förbättrad och mer intensiv miljöövervakning i Roslagens skärgård, Ålands hav, Upplandskusten och Mälaren.
Regeringens mål är att utsläppen till havs ska vara försumbara till år 2010, säger kustbevakningens regionchef Kjell Larsson till Upsala Nya Tidning. Ett led i den nya satsningen är att kustbevakningens flygplan ska anpassas till de nya behoven. De tre flygplan som finns idag kommer inom några år att ersättas med helt nya och mer sofistikerade, med bland annat större räckvidd och betydligt känsligare sensorer.