Fejkad vigsel mellan homosexuella i Gustav Vasa kyrka

Trots att det är förbjudet för homosexuella att gifta sig i kyrkan genomfördes  i går kväll en manifestation i Gustav Vasa kyrka i Stockholm för just äktenskap mellan homosexuella.


En vigsel iscensattes mellan två män och två kvinnor men när det var dags för själva vigselakten kördes de ut på trappan.

Det finns planer på att göra äktenskapslagstiftningen könsneutral, ett förslag ligger hos regeringen.


Men ledande företrädare för flera kyrkor och trossamfund har hävdat att homoäktenskap hotar fria kyrkor. Skrämselpropagande säger Lars Gårdfeldt, präst och öppet homosexuell som agerade vigselförrättare vid gårdagens gudstjänst.