SL - färre resenärer än beräknat

SL säljer färre biljetter än vad man räknat med - för förra året kommer biljettförsäljningen att bli drygt 140 miljoner kronor lägre än beräknat - enligt den senaste prognosen.

Det som enligt SL slår hårdast är att månadskorten inte motsvarat förväntningarna då de biljetterna står för cirka 50 procent av inkomsterna.


Ansvarig politiker - det socialdemokratisk trafiklandstingsrådet Anna Berger Kettner menar att förändringen i resandet till stor del beror på lågkonjunkturen.


För i år beräknar SL att det blir en tillfällig nedgång i resandet på 4 - 5 procent när biljettpriserna höjs den 1 mars, men inkomsterna kommer ändå att öka med drygt 400 miljoner enligt prognosen.