Grundstötning vid Kapellskär

Ett finländskt fartyg grundstötte och sprang läck vid Kapellskär i Roslagen natten mot tisdagen. Det var tidigt på morgonen oklart om någon hade olja hade läckt ut.

Ro-ro-fartyget Finn Clipper grundstötte bara ett par hundra meter ut från hamnanläggningen i Kapellskär vid halv två-tiden. Fartyget kunde ta sig loss och ta sig tillbaka in i hamn där skrovet ska undersökas under morgonen.


Det kunde redan under natten konstateras att det hade gått hål i centertankarna, som var fullastade med olja. Vatten har trängt in i tankarna, men det var oklart om någon olja hade läckt ut.


- Risken finns, men vi har inte kunnat konstatera det ännu. Har vi tur har vattnet som trängt in bara tryckt upp oljan, säger Robert Primus, Kustbevakningens räddningsledare, till TT.  Kustbevakningen ska så snart det blir ljust undersöka området med flyg och fartyg för att leta efter olja. Fartygsinspektionen fanns på plats, liksom polis och lokala räddningstjänsten. Orsaken till grundstötningen var oklar. Enligt Robert Primus var det dåligt sikt med hård blåst och snödrev. Finn Clipper, som fraktar långtradare mellan Sverige och Finland, behöver inte ha lots ombord.