Trebarnsfamilj hotas av vräkning

I flera år har det varit bråk mellan en trebarnsfamilj och deras grannar i en fastighet i Stocksund i Danderyd. Idag har hyresnämden tagit upp ärendet och trebarnsfamiljen riskerar att få flytta från sin lägenhet.

Det som Hyresnämnden nu ska avgöra är inte vräkningen i sig utan om pappan i familjen ska få överta kontraktet från hustrun. Kvinnan har i sin tur blivit av med kontraktet inte bara en utan två gånger, nu senast efter en dom i Svea Hovrätt.


Bakom stridigheterna ligger många år av beskyllningar och motbeskyllningar mellan familjen och grannarna i huset.


Enligt kommunen som äger huset har alla möjligheter till att hitta en lösning som alla är nöjda med prövats utan nån som helst framgång. Vräkning var den sista utvägen. Det beslutet överklagades till Hovrätten som emellertid kom till samma slutsats; vräkning.


Nu vill alltså kvinnans make ta över kontraktet med hänvisning framförallt till parets tre barn. Men enligt den jurist som kommunen tagit hjälp av vore det knappast någon framkomlig lösning: familjen skulle ju bo kvar, situationen vara oförändrad och stridigheterna med grannarna knappast upphöra.


Enligt gällande lag är kommunen tvungen att ordna en evakueringslägenhet om vräkningen genomförs.Familjen är alltså garanterad tak över huvudet och det blir nu Hyresnämndens bekymmer att väga för och emot i detta invecklade ärende.