Tvåårsdagen av mordet på Fadime

Idag är det två år sedan som Fadime Sahindal mördades av sin pappa och inför årsdagen genomförde föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime en manifestation på Sergels torg igår kväll.

På marken framför fotografier och ett porträtt av den mördade flickan stod gravljus som bildade namnet Fadime. I en cirkel runt ljusen stod ett 40-tal fackelbärare som samlats för att hedra Fadimes minne.  


Mordet var ett så kallat hedersmord och efter det startades en rad åtgärder för att hjälpa flickor utsatta för hedersrelaterat våld.


En av dem var det skyddade boende för flickor som Stockholms stad öppnade i maj I maj 2002. Boendet har 8 platser men trycket har inte varit så hårt som staden befarat och i snitt har 6 av de 8 platserna varit belagda.


Men behovet är större än vad beläggningen visar. Det säger Anders Börjes som är chef för verksamheten.


-Det kan vara svårt att gå och be om hjälp, och man kan också hitta andra lösningar för att skydda flickorna. 


Sedan Fadime Sahindal mördades för två år sedan har en rad initiativ tagits för att minska det hedersrelaterade våldet. Förutom det skyddade boende som Stockholms stad har öppnat har till exempel flera telefonjourer startats. Dit kan utsatta flickor ringa för att få hjälp och stöd.


Det är Länsstyrelsen i Stockholm som samordnar kommunernas arbete med hedersrelaterat våld. De har bland annat anordnat utbildningsdagar för yrkesgrupper som möter utsatta flickor och försökt att sammanföra frivilligorganisationerna med kommunerna för att få dem att samarbeta lokalt. En annan uppgift för länsstyrelsen har varit att försöka föra upp frågan på den politiska dagordningen i länet.


Men än så länge har arbetet bara börjat, enligt Maria-Pilar Reyes, projektledare på Länsstyrelsen.