Ingen färjestrejk - parterna överens

Hotet om strejk i färjetrafiken i påsk är avblåst. Sjöfartens arbetsgivarförbund har dragit tillbaka sina krav på ett nytt pensionsavtal och därmed hävde facket, Sjöbefälsförbundet, sitt strejkvarsel.

Konflikten har handlat om vid vilken ålder sjöbefälen ska få gå i pension. Sjöfartens arbetsgivarförbund ville höja pensionsåldern från 60 år till 62 år,  men det backar de nu allstå från.

Det innebär att sjöbefälen även i fortsättningen går i pension vid 60 och att fartygen kommer att gå som planerat i påsk.

Fackets strejkvarsel omfattade 30 färjor i internationell trafik, inklusive Gotlandsfärjan Visby och flera svenskflaggade finlandsfärjor.