sverige

Fortsatt utbrett skolk bland skolelever

Barn i svenska grundskolor fortsätter att skolka. Trots Skolverkets larm för två år sedan är långtidsskolkarna lika många som förut. Minst 1 000 elever var borta två månader eller mer förra läsåret utan giltiga skäl.

1 650 elever skolkade i minst en månad, 600 höll isg undan hela vårterminen och 150 dök inte upp alls under hela förra läsåret, skriver Svenska Dagbladet.