Klart för bränsletransporter på tåg

De omdebatterade flygbränsletransporterna från Loudden till Arlanda som går genom centrala Stockholm ser nu ut att  bli ett minne blott. I går fick Banverket klartecken från miljödomstolen att det inte behövs tillstånd för transporterna av flygbränsle på järnväg från Gävle till en anläggning i Brista utanför Märsta.

-Jag tycker att det är väldigt positivt om vi kan jobba för en lösning där vi får bort transporterna från Valhallavägen, säger Stockholms miljöborgarråd Vivianne Gunnarsson (mp).


Idag transporteras flygbränslet till Arlanda med tankbilar från Loudden tvärs genom Stockholm på bland annat Valhallavägen.


Stockholms stad började för några år sen att protestera mot detta och krävde att transporterna i framtiden ska gå från Gävle hamn på järnväg ner till en ny mottagningsstation i Brista utanför Märsta. Något som miljödomstolen nu alltså inte ser några hinder mot.


När transporterna genom stan försvinner kan inte miljöborgarrådet svara på. Hon törs inte heller lova att stoppet blir totalt.


Just nu har Stockholms stad ett femårigt kontrakt med oljebolagen, så en succesiv övergång är att vänta. Men de berörda kommunera i Uppland kan komma att överklaga ärendet till miljööverdomstolen. Därför har Stockholm en reservplan: att köra transporterna på järnväg från Stockholms hamn till Märsta.