sverige

Lång sjukfrånvaro minskar i landet

De långa sjukfallen bland kommun- och landstingsanställda minskade med en tredjedel under förra året. Det är i första hand de nya sjukreglerna och Försäkringskassans stramare tolkning som har lett till minskningen.

Bland landstingen är det nu Västmanland som har den högsta sjukfrånvaron i landet med 7 procent, följt av Jämtland och Stockholm.

2008 låg Jämtland i topp, men där minskade sjukfrånvaron med 1,2 procentenheter till 6,3 procent under 2009.

Lägst är sjukfrånvaron i Kalmar där den är 4,2 procent, skriver Dagens samhälle.