sverige

Allt fler svenskar smittas av Tuberkolos

Antalet fall av Tuberkolos fortsätter att öka kraftigt i landet. Förra året upptäcktes 643 fall, och det är 89 fall fler än året innan. De flesta som smittas är unga vuxna från Stockholms län mellan 20 och 40 år. De flesta är födda utomlands.

Enligt Smittskyddsinstitutet är 80 procent av de smittade födda utomlands och har smittats innan de kom till Sverige. Somalier är den enskilt största gruppen som drabbas, och för att nå de i riskgruppen gör smittskyddsläkarna i Stockholm särskilda informationsinsatser.

– Där försöker vi nå den gruppen genom olika frivilligorganisationer som finns, somaliska grupper på olika sätt, vi samarbetar med dem, som i sin tur kan sprida information, säger smittskyddsläkare Ingela Berggren till Ekot.