Stort intresse för bilpooler

Allt fler företag vill vara med i bilpooler. Det visar svaren på den enkät som fem av länets kommuner skickat ut.

Det är kommunerna Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn och Solna som tillsammans driver projektet Samverkan för hållbart resande.


För någon vecka sedan skickades en enkät om bilpooler till
3 000 företag i länet och redan har 300 svar kommit in.


Projektledare Nicholas Hort är mycket nöjd med resultatet från företagsenkäten. Han tror att allt fler företag ser fördelar med att delta i bilpooler.


-Mest är det att de har problem med parkering och höga kostnader och även att de tycker att är mycket praktiskt pyssel med att sköta bilar inom ett företag, säger Nicholas Hort till Radio Stockholm.