sollentuna

2 800 nya bostäder planeras i Sollentuna

En helt ny stadsdel med 2 800 nya bostäder planeras i Väsjöområdet i Sollentuna. Socialdemokraten Freddie Lundqvist, andre vice ordförande i Sollentunas kommunstyrelse är entusiastisk.

– Det är ganska stort och häftigt att man får göra någonting sånt här som har legat i träda nu i 25 års tid. Där både dom boende som nu har fastigheter och mark där får möjlighet att få det bättre och kunna stycka av och bygga och sälja. Men också att miljön runt omkring får sig ett lyft när det gäller restaureringen av Väsjön och att vi tar bättre hand om avloppsvatten och liknande, säger Freddie Lundqvist (S), andre vice ordförande i Sollentunas kommunstyrelse.

Väsjöområdet i dag består av stora obebyggda områden och områden med sommarstugor. Vissa av dom är omgjorda för att kunna bebos året runt. Men sommarstugorna ska inte påverkas av bygget, inget ska rivas, enligt politikerna. Ägarna ska istället få möjligheten att bygga om till permanenta bostäder.

Väsjöområdet har haft byggnadsförbud i 25 år bland annat på grund av att vägen runt området, Frestavägen, inte tål så mycket trafik som ett nytt bostadsområde skulle generera. Men nu finns Norrortsleden, så trafiken ska inte vara ett problem när den nya stadsdelen byggs.

Det ska bli 2 800 nya bostäder: villor, radhus och flerbostadshus. Och Freddie Lundqvist säger att oppositionen i Sollentuna kommun vill medverka till att det även byggs hyresrätter:

– Från min sida ser jag gärna att man lyfter fram hyresrätterna så att dom får en tydlig plats tillsammans med andra boendeformer, säger Freddie Lundqvist (S), andre vice ordförande i Sollentunas kommunstyrelse.

Förutom bostäder ska en skola, ett handikappboende och en förskola rymmas i Väsjöområdet.

Bara infrastrukturen beräknas kosta 1 miljard kronor, i det ingår bland annat avlopp, vatten och värme.

Om kommunstyrelsen får som dom vill så ska bygget stå klart om femton år, och börja byggas i slutet av det här året. Beslutet kommer upp i höst i kommunfullmäktige.

Sollentunabon Inga-Britt Ljungberg bor i närheten av Väsjön, och hon tycker att fler bostäder behövs.

– Jag tycker det är bra, det är sorgligt kanske för dom som bor där, många som har sommarstugor och så där. Men det behövs ju bostäder, säger Sollentunabon Inga-Britt Ljungberg.

Lotta Karlsmark
lotta.karlsmark@sr.se