Patient avled när ambulansen körde fel

Ambulanspersonal körde fel tre gånger när en svårt skadad patient skulle förflyttas från St: Görans sjukhus, till intensivavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Patienten som skulle opereras för allvarliga skallblödningar avled i samband med transporten förra året.

Socialstyrelsen ser allvarliga på händelsen, och kräver nu att alla inblandade parter förbättrar sina rutiner.