stockholms län

Politiker begär omprövning om hjärtbyten

Beslutet att hjärttransplantationer bara ska göras på sjukhusen i Göteborg och Lund måste prövas på nytt. Det anser Stockholms läns landsting som kräver en omprövning av Socialstyrelsens beslut.

Det var i februari det stod klart att Karolinska universitetssjukhuset i Solna förlorar rätten att utföra hjärtbyten.

Men landstinget anser att utredningen som ligger till grund för beslutet har flera brister. Den har bland annat inte tagit hänsyn till att hjärttransplantationer på Karolinska skulle innebära kortare transporter.