Polisen vill träffa medborgarna idag

Polisen ordnar idag träffar med medborgarna på 27 olika platser i länet, där det finns lokala poliskontor. Det sker enligt en modell från England, där tanken är att man är på plats vid knutpunkter där många människor passerar, som i centrumanläggningar eller bussterminaler, säger länspolismästaren Carin Götblad.