stockholm

(S) vill satsa på ungas hälsa

Socialdemokraterna i Stockholm stad och landsting vill göra satsningar för att minska ungas psykiska ohälsa i länet. Upp till 60 miljoner per år till bland annat fler skolpsykologer och fältassistenter. Gymnasieelever i Stockholm har egna förslag till förbättringar. 

– Till exempel att prata med eleverna, så att man kan prata ut mer om sig själv, säger Chelsea Carroll-Meltzer.

– Jag tycker att man skulle kunna hjälpa elever med själva studerandet, om det blir stressigt. Att det ska finnas mer hjälp kanske, säger Rasmus Wallin.

I ett gråmulet och regnigt Stockholm, på Kungsholmens gymnasium, presenterade idag Socialdemokraterna i Stockholm stad och Stockholms läns landsting sina vallöften till de unga i länet.

Upp till 60 miljoner per år vill de satsa på att minska den psykiska ohälsan bland ungdomar.

Enligt en rapport som socialdemokraterna har tagit fram själva så är det mer än var fjärde ung i regionen, mellan 18 och 29 år, som mår psykiskt dåligt. Cirka 90 000 personer alltså. Rapporten baseras på siffror från Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.

20 fler skolpsykologer, ytterligare 20 fältassistenter och pengar för att behålla fritidsgården Egalia som är till för unga bomo-, bi- och trans-personer, ja det är delar av det förslag som Socialdemokraterna presenterade idag.

Carin Jämtin är socialdemokratiskt oppositionsborgarråd i Stockholm stad, och hon tycker att kommunen och landstinget även måste satsa på bland annat skolhälsovården.

– Det är ett misslyckande för samhället tycker jag, på olika sätt. Därför måste vi som kommun, Stockholm stad, men också landstinget, göra det vi kan. Dels på vårdsatsningar men också i skolan och utbildningssystemet, genom att ha bättre skolhälsovård, bland annat, säger Carin Jämtin (S), oppositionsborgarråd i Stockholm stad.

Hur kommer ni ha råd med det?

– Vi har avsatt medlen i våra budgetreservationer. Vi tycker att det är viktigt att vi jobbar för ett bättre psykiskt välbefinnande hos unga människor i Stockholm. Dels så är det rätt, för att unga människor har den rätten, men det är också smart. I längden så sparar man ekonomiska resurser på att människor faktiskt mår bra och kan jobba och delta i samhället på likvärdiga villkor, säger Carin Jämtin (S), oppositionsborgarråd i Stockholm stad.

Lotta Karlsmark
lotta.karlsmark@sr.se