Höjda avgifter ger kärvare privatekonomi

De flesta hushåll i Stockholms län får det kärvare ekonomiskt i år. Förutom höjd landstingsskatt, och i vissa kommuner höjd kommmunalskatt kommer flera kommuner i år också höja avgifterna för vatten, avlopp och sophämtning, visar Radio Stockholms genomgång.

Flera kommuner höjer alltså både skatt, vatten och avloppsavgifter sk VA- taxor och avgifterna för sophämtning.


Till de kommuner som höjer avgifterna hör Vallentuna. VA- taxan höjs där med 6 procent . Höjningen motiveras av ökade kostnader. Även avfallstaxan i Vallentuna höjs  - med 10 procent.


Täby höjer sin avfallsavgift med 12 procent pga att sophanteringen blivit dyrare.


För Nynäshamn gäller en höjning av VA- avgiften med 10,5 procent. Södertälje hör också till de skatte- och avgiftshöjande kommunerna. 


Även sophämtningsavgifterna är planerade att höjas.


VA- taxorna höjs med 15 procent vilket motsvarar en höjning på ca 500 kronor per år för en villa.