Klart med avtal för vård av hemlösa

Det blir Ersta Diakonisällskap som får i uppdrag av landstinget att ha hand om särskild vård för hemlösa i Stockholms län. Det nya avtalet innebär utökade öppettider, med beredskap under nätter och helger, samt uppsökande verksamhet.

Vården ska omfatta bland annat husläkare och distriktssköterska, tandvård och psykosociala insatser.

De nya, gemensamma lokalerna för vården och socialtjänstens enhet för hemlösa ska öppna på Södermalm, vid Östgötagatan/Kapellgränd efter sommaren.

Landstingets avtal med Ersta Diakonisällskap gäller i fyra år från den 1 september 2010.