SL:s förre vd åtalas för grovt bedrägeri

SL:s förre vd Gunnar Schön åtalades på måndagen vid Stockholms tingsrätt. Han misstänks för grovt bedrägeri i tre fall. Det handlar dels om två resor som helt eller delvis varit av privat karaktär och dels om en mobiltelefon som åklagaren hävdar att SL betalat men som hans dotter använt.


-Det handlar inte om särskilt mycket pengar men bedrägerierna är ändå grova anser chefåklagare Eva Nyhult.

- Det ligger runt 20 000 så beloppen i de här sammanhangen har inte den betydelse som det brukar ha när man bedömer om en gärning ska betecknas som grov eller inte. Enligt min uppfattning är det förhållandet att Gunnar Schön har agerat i sin ställning som vd på sådant sätt att han missbrukat allmänt förtroende. Vi ska komma ihåg att Storstockholms lokaltrafik är ett landstingsägt bolag, säger åklagare Eva Nyhult.


- Han har också i samband med attestering och andra åtgärder med de här olika fakturorna lämnat oriktiga uppgifter om de här fakturornas innehåll, de har inte varit fullständiga, de har endast tagit upp Gunnar Schön som resenär. När det gäller mobiltelefonen är det inte riktigt på samma sätt, där har han gjort gällande att det är en telefon han haft i tjänsten men jag har alltså en annan uppfattning i den frågan, säger Eva Nyhult.


Kan det här röra sig om oaktsamhetsbrott?


- Inte enligt min uppfattning.


Så det här är inget misstag från Gunnar Schöns sida?


- Jag hävdar ju att hans åtgärder konstituerar ett grovt bedrägeri, sedan får rätten göra sin bedömning efter huvudförhandling.


Det är framför allt Gunnar Schöns tjänsteresor på SL:s bekostnad som lett fram till åtalet. Det gäller en helgresa till London år 2000 som Schön gjorde tillsammans med sin fru, kostnaden på 9 000 kronor fick SL stå för. Sedan var det en Islandsresa i april 2002, än en gång följde Schöns fru med, och det gjorde också en medarbetare och hennes man. Resan kostade SL 14 000 kronor, och det var Gunnar Schön som attesterade de ofullständiga reseräkningarna. Schön misstänks också ha låtit företaget betala sin dotters mobiltelefon, cirka 1 600 kronor. Schön avgick som SL-vd våren 2003, men fick i höstas ett nytt toppjobb, hos Connex.


Mårten Randberg, Radio Stockholm marten.randberg@sr.se


Sofia Söderholm, Radio Stockholm sofia.soderholm@sr.se