Mindre skadegörelse i Stockholms skolor

Kostnaderna för skadegörelse vid Stockholoms skolor har på två år sjunkit med 25 procent. Det visar siffror från Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB som sammanställt kostnaderna för skadegörelse under förra året.

– Det beror på flera saker som vi har ägnat oss åt. Den stora delen som vi har arbetat mycket med, det är värmesensorer, eller som populärbeteckningen är, värmekameror, säger Barbro Johansson på SISAB.

SISAB är ett kommunalt bolag som har ansvaret för den yttre skadegörelsen på 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm.

Efter att kostnaderna för skadegörelse ökat under många år bestämde sig bolaget för att försöka vända utvecklingen.

Bland annat satte man upp värmekameror vid 48 skolor i staden.

– Det är ett sätt att upptäcka personer utifrån den värme som man alstrar. Det betyder att man inte behöver ha så mycket belysning för att se personer. Men det viktigaste är att vi vill förebygga skador. Det vill säga, vi vill se när det börjar bli ungdomssamlingar eller andra samlingar, och då komma med vårt bevakningsföretag, för att förhindra att något sker.

Sedan 2007 har bolagets kostnader för skadegörelse gått ner med 4,6 miljoner kronor, från drygt 20 miljoner kronor till drygt 15 miljoner kronor förra året.

Det har också gjort att försäkringspremien minskat med drygt 12 miljoner kronor.

Förutom värmekamerorna har SISAB också annordnat trygghetsvandringar runt skolor och förskolor i Stockholm.

Under vandringarna har man bland annat kartlagt hur det ser ut med belysning vid skolområdet.

– Vi vill ju att folk ska gå över våra skolgårdar och känna sig trygga, att det ska vara bra belysning också, för då blir det en extrabevakning också, det rör sig, säger Barbro Johansson.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se