Gärdets äldreboende kritiseras

Länsstyrelsen riktar nu återigen allvarlig kritik mot Gärdets äldreoboende i Stockholm. Länsstyrelsens äldreskyddsombud Lotta Liwergren säger att det finns allvarliga brister i säkerheten och att många av de boende är rädda.

- De är rädda för att viss personal ska ta i dem hårt, att personalen inte alltid är respektfull i sättet de pratar med de som bor där, säger Lotta Liwergren till Radio Stockholm.


Enligt länsstyrelsen rör det sig om allvarlig kritik. Den grundas i att de äldre inte känner sig trygga, säkerheten brister och de äldres självbestämmande tas inte till vara.


Det är Stockholms stad som driver Gärdets äldreboende. Länsstyrelsen har tillsynsansvar och för drygt en månad sedan gjorde länsstyrelsens äldreskyddsombud två inspektioner.


De inspektionerna har nu lett till en rapport med kritik bland annat mot den låga bostadsstandarden och att boende tvingas dela rum med personer de inte själva valt. Men den allvarligaste kritiken gäller alltså säkerheten, med otrygga gamla som ibland är rädda för personalen. Dessutom har de boendes larm under perioder varit avstängda - de har alltså inte kunnat larma personal för att få hjälp.


Nu kräver länsstyrelsen att Östermalms stadsdelsnämnd senast den 8 mars ska ha en färdig plan för hur säkerheten på äldreboendet ska förbättras. Och är länsstyrelsen inte nöjd med den planen kan det bli aktuellt att stänga hela äldreboendet.