Gustâv tycker inte kranskommuner ska hjälpa Stockholm med p-platser

Planera inte för infartsparkeringar i era kommuner - det uppmanar Solnas moderata kommunalråd, Anders Gustâv, sina kollegor runtom i länet.
-Att nu komma efteråt och begära att vi ska införa infartsparkeringar när vi inte ens fått yttra oss om systemet, det är rätt oförskämt. Vi ska inte medverka till infartsparkeringar av det här skälet, sen kan det finnas andra skäl, säger Anders Gustâv.

Men Stockholms finansborgarråd, socialdemokraten Annika Billström, låter sig inte skrämmas. Infartsparkeringar ska det bli - med eller utan kranskommunernas medverkan:

-Vi samarbetar med SL och vårt parkeringsbolag. Det är klart att vi ska bygga infartsparkeringar där det är bäst att byta från bil till kollektiva färdmedel.

Om kranskommunerna inte medverkar, kommer infartsparkeringarna att hamna närmare staden, enligt Annika Billström.