Faderskapsmål avgjort efter 30 år

En i dag 69-årig man i Stockholmsområdet har befriats från ett faderskap som han tilldömdes på 60-talet. Högsta Domstolen avgjorde fallet sedan mannen tagit hjälp av DNA-teknik

Mannen har hela tiden hävdat att han inte kunnat vara far till en pojke som föddes 1966 eftersom han använt preventivmedel. Men 1974 ansåg hovrätten efter en lång process att mannen var möjlig som pappa till barnet.


Mannen gav sig inte, och efter att rättsmedicinalverket gjort en DNA-analys ansökte mannen om resning hos Högsta Domstolen.


Igår kom avgörandet: HD slog fast att mannen med 99,9 procents sannolikhet inte är far till barnet.